Kom ud og oplev nye løsninger og metoder

Udbyg jeres viden og styrk jeres forretning - oplev konkrete byggeprojekter og få alle erfaringerne

Arbejder jeres virksomhed inden for arkitektur og byggeri - og ønsker I at udbygge jeres viden inden for restaurering, eksperimenterende byggeri eller areal- og byudvikling? 

Kom indenfor i bevaringsværdige og fredede huse og se, hvordan nutidig komfort kan integreres. Kom med ind i eksperimenterende byggeri og oplev, hvordan sundt indeklima ikke behøver at koste ekstra. Og ta’ med ud på byggepladsen og se, hvordan nybyggeri og en historisk bykerne kan smelte sammen. Det - og meget mere - kan I få indblik i og inspiration til ved Realdania By & Byg Klubbens erhvervsarrangementer.

Fra restaurering til drift - bevaringsværdige ejendomme fra a til z .

30. januar 2018, kl. 15.00-17.30
Søetatens Pigeskole, Borgergade 111, 1300 København K

Få indblik i de overvejelser og tværgående udfordringer, der opstår undervejs, når man køber, restaurerer, udlejer og/eller drifter bevarings-værdige ejendomme. Få gode konkrete råd med hjem.

Læs mere om arrangementet

Sundt indeklima i fremtidens byggeri - fra teori til praksis.

27. februar 2018, kl. 15.00-17.00
Sunde Boliger, Tommelise 65-69, 7500 Holstebro

Hør om præmisserne for det spændende demonstrationsprojekt Sunde Boliger og se de forskellige indeklimaløsninger i de tre testhuse. Hvilket hus har performet bedst i indeklimamålingerne - og hvorfor? 

Læs mere om arrangementet

Hvordan indpasser man nyt byggeri i en historisk bykerne?

22. marts 2018, kl. 15.00-17.00
Oluf Bagers Plads, 5000 Odense C


Hvad var de overordnede tanker med den nye Oluf Bagers Plads og de to nye bygninger? Og hvorfor har det været nødvendigt at ”omskole” entreprenørerne til at håndtere det innovative nybyggeri? 

Læs mere om arrangementet

Kræver det en sweater for at holde varmen om vinteren i et fredet hus?

15. maj 2018, kl. 15.00-17.00
PH's hus, Brogårdsvej 72, 2820 Gentofte

Med udgangspunkt i vores restaurering af PH’s hus sætter vi fokus på, hvordan man  sikrer kulturhistoriske værdier og samtidig tilgodeser en tilfredsstillende energi- og boligmæssig komfort for lejerne.

Læs mere om arrangementet

Medlemsfordele

For at deltage i vores erhvervsarrangementer er det en forudsætning, at jeres virksomhed tegner et erhvervsmedlemskab. Som medlem får I:

Mulighed for at deltage i 4-6 årlige erhvervsarrangementer 
I får ved hvert arrangement indsigt i et fagligt tema inden for restaurering, eksperimenterende byggeri og areal- og byudvikling. I får inspiration til fx brug af nye byggematerialer, innovative løsninger og nye metoder. Se alle erhvervsarrangementer

I kommer ud og ser en række spændende byggeprojekter, hvor I kommer om bag byggehegnet og oplever, hvad der virker i praksis. I kommer ud og ser færdige projekter, hvor vores specialister deler deres praktiske erfaringer med nye metoder og løsninger. De fortæller om udfordringerne undervejs, så I kan undgå fejl og faldgruber. Møderne lægger op til dialog, så der vil være rig mulighed for at få uddybet faglige aspekter.

I får også mulighed for at styrke jeres netværk på tværs i branchen.

Mulighed for at købe op til 10 billetter til hvert arrangement
Alle medarbejdere i jeres virksomhed kan benytte medlemskabet. Brug også medlemskabet til fx kompetenceudvikling eller en faglig tur - I kan købe op til 10 billetter til hvert arrangement. Billetterne koster 160 kr. ekskl. moms pr. stk (200 kr. inkl. moms).

Adgang til vores klubarrangementer for de personlige medlemmer.
Deltag også i vores ca. 80 årlige klubarrangementer for de personlige medlemmer, hvor I også kan købe 10 billetter til klubpris til hvert arrangement. Se en oversigt over de unikke kulturoplevelser.

Pris: kr. 1.000 pr. år (ekskl. moms) (kr. 1.250 inkl. moms)

Vælg et klubmedlemskab

Arkitekturhæfte i velkomstgave

Rabatkode

Din pris inkl. moms.

Læg i kurv

FAQ om erhvervsmedlemskabet

Hvem kan blive medlem?
Alle private og offentlige virksomheder med interesse inden for arkitektur og byggeri.

Kan vi få tilsendt en faktura i stedet for at betale med kreditkort?
Ønsker I at få tilsendt en faktura i stedet for at betale med kreditkort, så ring til os på tlf. 70 11 06 06 eller kontakt os på info@realdaniabyogbyg.dk

Hvorfor koster det noget af deltage?
Prisen for medlemskabet og arrangementerne er med at dække vores omkostninger ifm. afholdelse af arrangementerne. 

Hvem kan deltage i arrangementerne?
Alle virksomheder med interesse for arkitektur og byggeri kan blive medlem og dermed deltage i arrangementerne. Erhvervsmedlemskabet er ikke personligt - dvs. det er virksomheden, som melder sig ind. Dermed kan det godt være forskellige personer i virksomheden, som benytter medlemskabet fra gang til gang. 

Andre spørgsmål?
Ring til os på tlf. 70 11 06 06.

Om Realdania By & Byg Klubben

Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Vi fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret 50 historiske huse i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 5 store projekter inden for by- og arealudvikling. 

I vores projekter er vi ofte både ejer, bygherre, rådgiver og udlejer og har derfor opnået stor erfaring i at forudse og løse de tværgående udfordringer, der opstår kulturarv og moderne komfort skal mødes for at imødekomme lejernes forventninger. Ud over restaurering af historiske ejendomme, er Realdania By & Byg også primus motor i projekter med eksperimenterende nybyggeri og bæredygtige og klimasikrede by- og arealudviklingsprojekter.

Læs mere om Realdania By & Byg her