Åbent hus i Bedre Byggeskik huset Bakkekammen 40

Søndag den 30. september kl. 13 til 17
Bakkekammen 40 i Holbæk

Bedre Byggeskik bevægelsen ville i begyndelsen af 1900-tallet skabe en ny retning for dansk arkitektur. Bevægelsens arbejde endte som et helt kapitel i dansk bygningskultur- og arkitekturhistorie. Nu åbner Realdania By & Byg dørene til et af landets fineste eksempler på Bedre Byggeskik huse. Realdania By & Byg har i de sidste to år har restaureret huset fra kælder til kvist. Vi markerer det med åbent hus, hvor offentligheden for første gang kan komme indenfor.
Arrangementet er gratis, kræver ingen tilmelding, og alle interesserede er velkomne.

Tegn dit eget Bedre Byggeskik-hus - og vær med i lodtrækningen om gavekort til Fætter BR

En firkant med en dør i midten, et vindue på hver side og et fint sadeltag med skorsten. Det er sådan, de fleste børn tegner et hus - ligesom et Bedre Byggeskik hus. I vores tegnekonkurrence ”Tegn dit eget Bedre Byggeskik hus” kan alle børn op til 13 år deltage. Alle tegningerne vil kunne ses her på siden.

Din tegning skal være hos os senest søndag den 7. oktober 2018.

Vi trækker lod om tre gavekort à 300 kr. til Fætter BR

Vi trækker lod om tre gavekort à 300 kr. til Fætter BR blandt alle de indsendte tegninger. Vinderne får besked mandag den 8. oktober 2018.

Vi offentliggør tegningerne og de heldige vinderne her og på Realdania By & Bygs Facebookside.

Sådan deltager du

Tegningen skal tegnes på et A4-papir og være i farver. Tag et billede af tegningen eller scan den og send den til info@realdaniabyogbyg.dk.

Husk at skrive navn og alder samt kontaktinformation i mailen – ikke på selve tegningen.

Vi skal have din tegning senest søndag den 7. oktober 2018. 

Ved indsendelse af tegning giver man sit samtykke til, at Realdania By & Byg må gengive tegningen samt barnets fornavn og alder på Realdania By & Bygs hjemmeside og Facebookside.

Du kan også lave din tegning på Bakkekammen 40 i Holbæk, når vi holder åbent hus den 30. september kl. 13-17. Vi har papir og farver med :-)

Vi glæder os til at se en masse flotte tegninger.

Læs mere om restaureringen af Bedre Byggeskik huset

Da en gruppe arkitekter og bygmestre i 1915 tog initiativ til en helt ny arkitekturretning, skulle det vise sig at få stor betydning for dansk bygningskultur. Gruppen ønskede at højne bygningskulturen gennem bedre uddannelsesmuligheder for håndværkere, og de stiftede foreningen ”Bedre Byggeskik”, der skulle arbejde for at bygge fornuftigt og skabe klar sammenhæng mellem en bygnings indretning, materialevalg og udseende.

En sådan bygning er netop ejendommen på Bakkekammen 40 i Holbæk, der er tegnet af arkitekt Ivar Bentsen i 1916 og opført i 1917 som bolig for en af byens grosserere. I såvel fremtoning som udførelse udgør ejendommen et af landets fornemste eksempler på arkitekturretningen Bedre Byggeskik.

Læs mere om restaureringen af Bakkekammen 40

Om Realdania By & Byg

Bygninger er en del af vores fælles kulturarv, som vi er forpligtede til at bevare for eftertiden. Villaen, som Ivar Bentsen tegnede på Bakkekammen blev bygget og indrettet som ramme om en familie, og som sådan vedbliver den med at være – nu blot som udlejningsejendom.

Med Realdania By & Bygs erhvervelse og restaurering indgår den nu som en smuk repræsentant for bevægelsen Bedre Byggeskik, og supplerer Realdania By & Bygs samling af ca. 50 historiske huse, som hver for sig og tilsammen fortæller om udviklingen af dansk bygningskultur gennem mere end 500 år.

Læs mere om Realdania By & Byg